KHAN CC

Batting Stats Bowling Stats
Player R B 4s 6s O M R w
Ahasan tanver 89 47 12 4 9 1 61 5
Asad khan 67 58 5 4 0 0 0 0
Muhammad Asim 19 13 1 1 0 0 0 0
Khalid but 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehsan tanver 0 9 0 0 0 0 0 0
Haider Malik 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Rehman 18 19 2 0 3 0 25 0
Amir Akram 0 0 0 0 0 0 0 0
Mujataba Ali shah 0 5 0 0 4 0 30 0
Uzair Tariq 6 6 1 0 4 0 23 0
Obaid kiani 65 50 12 0 2 0 23 2
Shahid Javed 0 1 0 0 9 1 35 4
Sohail khan 1 3 0 0 8 0 47 4
Poults 0 0 0 0 0 0 0 0
Tajinder Singh 9 21 0 1 2 0 22 0
Ahmed sead 2 2 0 0 1 0 5 1
Ali Zahid 0 0 0 0 0 0 0 0
Khuram Shazad 48 29 2 5 0 0 0 0
Muhammad bilal 65 51 8 1 0 0 0 0
Sheraz mehmood 0 0 0 0 0 0 0 0