UNITED CC

Batting Stats Bowling Stats
Player R B 4s 6s O M R w
Vicky Sehgal (C) 282 208 36 8 39.8 1 272 8
Bhupinder singh 117 131 10 6 31.2 2 188 7
Akbar khan 99 153 10 5 53.5 33 334 16
Faizan Riaz 89 82 14 0 8 1 45 1
Avshek 145 179 20 1 8 0 44 2
Paramvir singh 16 20 3 0 6 0 38 1
Mohammed Akeel Mir 135 106 12 10 12 0 96 2
Jasbir singh 254 278 36 2 0 0 0 0
Zuhaib shahid 58 72 9 0 78.5 22 419 27
Waqar sohail 88 128 10 1 0 0 0 0
Nasir iqbal 154 176 22 1 11 0 74 3
Ahsan khan 98 113 12 0 0 0 0 0
Muhammad Junaid Ashraf 7 9 1 0 23 30 103 5
Hafiz Numan Ahmed 41 66 4 1 21 1 113 1
Suleman shafqat 65 84 8 0 8 1 29 2
Shahid yousaf 5 14 1 0 17.1 1 73 6
Satbir singh 8 3 2 0 1 0 13 0
Adeel malik 255 155 25 18 17.2 32 60 11
AMRITPAL SINGH 0 0 0 0 0 0 0 0
PRASHANTH PARAMANATHAN 0 0 0 0 0 0 0 0