CSS


Batting R B 4 6 SR
Faisal Tariq 0 0 0 0
Imran Malik 9 10 1 0 90
Moon Chaudhry 0 0 0 0
Muzammil Nawaz 31 19 4 1 163.16
Ahmed Khawaja 51 41 0 2 124.39
Arfan Khalid 9 4 0 0 225
M KAMRAN ALI 3 4 0 0 75
NOUMAN SAEED (VC) 5 4 1 0 125
SAJJAD IQBAL 0 0 0 0
RANA MUBASHIR NAZIR (C) 0 0 0 0
AHSAN YOUSAF 41 32 4 1 128.13
Totals 173/7 in 20 overs
Bowling O M R W EC
Arfan Khalid 4 0 13 1 3.25
NOUMAN SAEED (VC) 1 0 1 2 1
RANA MUBASHIR NAZIR (C) 1 0 4 0 4
Faisal Tariq 4 0 26 2 6.5
Moon Chaudhry 2 0 11 1 5.5
Ahmed Khawaja 4 0 46 1 11.5
SAJJAD IQBAL 4 0 18 1 4.5KHAN CC


Batting R B 4 6 SR
Mujataba Ali shah 0 5 0 0 0
Shahid Javed 0 0 0 0
Sohail khan 0 0 0 0
Ahasan tanver 5 7 1 0 71.43
Tajinder Singh 9 21 0 1 42.86
Asad khan 14 12 0 1 116.67
Khuram Shazad 9 16 0 1 56.25
Muhammad Asim 14 9 0 1 155.56
Muhammad bilal 52 41 6 1 126.83
Ehsan tanver 0 9 0 0 0
Asad Rehman 0 0 0 0
Totals 122/7 in 20 overs
Bowling O M R W EC
Ahasan tanver 4 0 33 1 8.25
Asad Rehman 2 0 22 0 11
Mujataba Ali shah 4 0 30 0 7.5
Shahid Javed 4 0 24 2 6
Sohail khan 4 0 35 3 8.75
Tajinder Singh 2 0 22 0 11